ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΘΣ στη ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΥΠΠΟ
για το θεσμό των επιχορηγήσεων θεάτρου

H Eταιρεία των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, αναφορικά με το θέμα της «διαβούλευσης» του ΥΠΠΟ για τις επιχορηγήσεις του ελεύθερου θεάτρου, επικροτεί τις θέσεις που διαμορφώθηκαν από την εκπρόσωπό του κα Μέλπω Ζαρόκωστα και έγιναν αποδεκτές μετά από τον εποικοδομητικό διάλογο που έλαβε χώρα στη συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και αποτυπώθηκε σε ένα κοινό κείμενο διαμαρτυρίας. Η ΕΕΘΣ συνηγορεί στην άποψη ότι η δημόσια διαβούλευση είναι άνευ νοήματος και στερείται πρακτικού αποτελέσματος, αφού ο αρμόδιος Υπουργός αρνείται να συναντηθεί και συζητήσει τα θέματα αυτά με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς για το σχηματισμό ορθής εικόνας των προβλημάτων και εύρεσης των ενδεικνυομένων λύσεων. Η διατύπωση απόψεων από οποιονδήποτε πιθανώς και άσχετο με το θέμα, στη λογική του «δημοψηφίσματος» δεν εξυπηρετεί το θεσμό των επιχορηγήσεων, ένα θεσμό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για την ύπαρξη και την ενίσχυση της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας, που αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας.

Παρά τις όποιες επιφυλάξεις μας για την παρούσα «διαβούλευση» και προκειμένου να μην ερρμηνευθεί η απουσία μας ως υπεκφυγή να λάβουμε θέση, διατυπώνουμε παρακάτω τις απόψεις μας στα ζητήματα που τίθενται με την πρόταση διαβούλευσης, ακολουθώντας τη σειρά των θεμάτων:

1. Πλαίσιο οικονομικού προγραμματισμού
Στο πεδίο αυτό η ΕΕΘΣ θεωρεί αυτονόητο ότι η σταθεροποίηση του χρονικού προγραμματισμού των επιχορηγήσεων θεάτρου είναι επιβεβλημένη, καθώς επιτρέπει σε κάθε επιχορηγούμενο να προγραμματίσει με τη σειρά του τις δράσεις του και να είναι συνεπής προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Προτείνεται επίσης, για το εξορθολογισμό, την τήρηση των αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας στη λειτουργία του θεσμού, η κατάργηση των διακρίσεων των θιάσων σε ιστορικούς και μη, σε διετούς και μονοετούς προγραμματισμού. Βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι το ρεπερτόριο – και δη το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟ.

2. Η νομική μορφή των επιχορηγούμενων φορέων
Στο πεδίο αυτό η ΕΕΘΣ θεωρεί ότι η έως τώρα επιλογή της μορφής των αστικών-μη κερδοσκοπικών εταιρειών δεν ήταν τυχαία ούτε αυθαίρετη. Εξυπηρέτησε τη «φιλοσοφία» του σκοπού των επιχορηγήσεων, που ήταν η αποφυγή «κερδοσκοπίας» των επιχορηγούμενων, σε αντιδιαστολή με τους μη επιχορηγούμενους θεατρικούς φορείς, που μπορούσαν να λειτουργούν με τη μορφή εμπορικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ). Όμως σήμερα, με δεδομένη την εξομοίωση στη φορολογική μεταχείριση κάθε δραστηριότητας με εταιρική μορφή (οι μη κερδοσκοπικές φορολογούνται με συντελεστή 35% όπως δηλ. και οι εμπορικές εταιρείες), θεωρούμε αλυσιτελές να επιβάλλεται συγκεκριμένη νομική προσωπικότητα σε υποψήφιους επιχορηγούμενους φορείς. Ο παρονομαστής του «κέρδους» στον 21ο αιώνα δεν είναι ταμπού αλλά κίνητρο. Συνεπώς, ο επιχορηγούμενος, με όποια μορφή λειτουργίας, (εταιρεία εμπορική, εταιρεία κεφαλαιουχική, ατομική επιχείρηση, σωματείο ή συνεταιρισμός) θα πρέπει να δικαιούται επιχορήγησης εφόσον πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια, είναι συνεπής προς τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του και τις οικονομικές υποχρεώσεις

3. H συγκέντρωση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην Αθήνα
Η παράμετρος αυτή, ως προϋπόθεση επιχορήγησης, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα εξής δεδομένα:
α) ότι ο μισός σχεδόν πληθυσμός της χώρας, ήτοι το εν δυνάμει θεατρικό κοινό, ζει στην Αθήνα,
β) ότι αν τεθεί ως προϋπόθεση επιχορήγησης η «έξοδος» στην επαρχία, λόγω των εξόδων που συνεπάγεται, θα πρέπει να δοθούν μεγαλύτερα ποσά επιχορήγησης
γ) ότι ήδη επιχορηγούνται θίασοι της επαρχίας, όπως λ.χ. στη Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη κλπ (πλην των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
δ) ότι, οι μη επιχορηγούμενοι θίασοι έχουν βρει τρόπο να φέρνουν το κοινό της εγγύς επαρχίας στην Αθήνα (με οργανωμένες εκδρομές συλλόγων, των ΚΑΠΗ, κλπ. με ειδικές προσφορές στη τιμή του εισιτηρίου.
ε) ότι, στην επαρχία δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός δημοτικών και ερασιτεχνικών θιάσων, που «ανταγωνίζονται» τους επαγγελματικούς θιάσους έτσι ώστε δεν συμφέρει έναν επιχορηγούμενο θίασο να «βγεί» στην επαρχία.

4. Πληθωρισμός θεατρικών ομάδων και πολυδιάσπαση δυνάμεων
Είναι σωστή η επισήμανση της πληθώρας και πολυδιάσπασης δυνάμεων. Αυτό καθεαυτό το γεγονός δεν πρέπει απαραιτήτως να συνδέεται με την επιχορήγηση. Οι πληθώρα των ομάδων οφείλεται εν πολλοίς και στο μέχρι σήμερα καθεστώς των επιχορηγήσεων. Τα στοιχειώδη κριτήρια, η τήρηση των οποίων συνήθως δεν ελεγχόταν εκ των υστέρων, είχε ως συνέπεια κάθε σχήμα που κάλυπτε αυτά τα στοιχειώδη κριτήρια να υποβάλει και αίτηση επιχορήγησης. Το πρόβλημα δεν είναι το πριν αλλά το μετά. Σπανίως, εξ όσων γνωρίζουμε, έγινε έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων της επιχορήγησης. Και μάλιστα, σε περικοπή επιχορήγησης λόγω μη τήρησης του προγράμματος σημειώθηκαν σφοδρές διαμαρτυρίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ στις έντυπες αιτήσεις προβλεπόταν αμοιβή του συγγραφέα συνυπολογιζόμενη στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης, είτε δεν την κατέβαλαν είτε την κατέβαλαν μετά από πιέσεις. Και αυτό μέχρι του σημείου να αναγκαστούμε να επιβάλλουμε στο ΥΠΠΟ να απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης για την εξόφληση των συγγραφικών δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης επιχορήγησης. Η ΕΕΘΣ, μέλη της οποίας συμμετείχαν κατά καιρούς στις Επιτροπές Επιχορηγήσεων και στο ΔΣ του ΕΚΕΘΕΧ, έχει επισημάνει το πρόβλημα του τρόπου διαχείρισης των επιχορηγήσεων, οι οποίες και με την πληθώρα των αιτούντων δημιουργούν έναν ασφυκτικό πληθωρισμό, και συχνά, μια «πελατειακή» σχέση που αποτελεί «κληρονομική» ασθένεια προηγούμενων εποχών.

5. Το πρόβλημα της θεατρικής στέγης
Στο πεδίο αυτό, φρονούμε ότι η εκμετάλλευση κτιρίων του ΥΠΠΟ, που αφθονούν στη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, μετά από κατάλληλη διαμόρφωσή τους ώστε να πληρούν τους κανόνες ασφάλειας για το κοινό είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Σημειώνουμε ότι το ΕΚΕΘΕΧ είχε μεριμνήσει για μία μόνιμη στέγη σε διαθέσιμο κεντρικό θέατρο της Αθήνας, όμως με τη κατάργησή του το σχέδιο ματαιώθηκε.

6. Η δυσκολία πρόσβασης στη διεθνή σκηνή. Το ζήτημα της κινητικότητας των ελληνικών θεατρικών σχημάτων στην αλλοδαπή
Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια την ΕΕΘΣ που έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις και αιτήματα στο ΥΠΠΟΤ. Δεδομένο είναι ότι, όποτε ελληνικό έργο ή ελληνικός θίασος έχει επιχειρήσει «έξοδο» εκτός συνόρων απέσπασε από καλές κριτικές έως διθυράμβους. Όμως αυτό έγινε από μεμονωμένα σχήματα ή πρόσωπα και όχι συστηματικά από τη πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι σωστή η επισήμανση του ΥΠΠΟΤ ότι το ελληνικό θέατρο (ελληνικό έργο και παραστάσεις) είναι υψηλών προδιαγραφών. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια «εξόδου» θα πρέπει να γίνει σε συστηματική και οργανωμένη βάση από το ίδιο το Υπουργείο σε συνεργασία με φορείς όπως η ΕΕΘΣ. Βασικό μέλημα, κίνητρο και προϋπόθεση να είναι η προώθηση και προβολή του ελληνικού και νεοελληνικού θεατρικού έργου. Για το σκοπό αυτό υπήρξαν και υπάρχουν ειδικά προγράμματα της ΕΕ που είναι ανεκμετάλλευτα. Όπως ανεκμετάλλευτο λόγω της αδιαφορίας του Υπουργείου έμεινε και το πρόγραμμα «Ανοιξη του ελληνικού έργου», που χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΠΟ στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και όταν έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για τη παρουσίαση των μεταφρασμένων ελληνικών έργων στο εξωτερικό, το πρόγραμμα σταμάτησε λόγω αρνήσεως του ΥΠΠΟ (μέσω του καταργηθέντος ΟΠΕΠ) να συνεχίσει τη συμβατικώς αναληφθείσα υποχρέωσή του για συχρηματοδότηση των παραγωγών στο εξωτερικό. Εχουμε προτείνει σε προκατόχους του σημερινού Υπουργού και προτείνουμε και τώρα, την έκδοση Οδηγού Περιλήψεων Ελληνικών Θεατρικών Εργων στην αγγλική γλώσσα και την προώθησή του σε ευρωπαϊκούς εκδοτικούς οίκους, (όπως π.χ. τον SAMIUEL FRENCH στην Αγγλία), στους οποίους απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για θεατρικό ρεπερτόριο.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

  • Παραστάσεις, συνεντεύξεις, κριτική, αφιερώματα και ό,τι συμβαίνει πάνω και κάτω από τις αθηναϊκες θεατρικές σκηνές. Τι παίζεται τώρα στο Λονδίνο και στο Broadway.

  • Αρχείο

  • Εγγραφείτε για να λαμβάνετε στο email σας όλα τα νέα άρθρα.

    Μαζί με 13 ακόμα followers

  • ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  • wordpress hit counter
Αρέσει σε %d bloggers: