ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το νέο μοντέλο αξιολόγησης σε ότι αφορά τις θεατρικές επιχορηγήσεις στα πλαίσια των «προγραμμάτων υποστήριξης της θεατρικής τέχνης».

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων αλλά και μεμονωμένων καλλιτεχνών του θεάτρου που συμπράττουν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας θεατρικής παράστασης. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25.000€ έως 70.000€ και μπορεί να καλύπτει έως και το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της παράστασης. Για τα σχήματα με παρουσία 5-10 έτη το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει έως και το 60% και για τα σχήματα με παρουσία 1-5 έτη έως και το 80% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος δήλωσε ότι το νέο πρόγραμμα υπηρετεί τρεις βασικούς στόχους:

«Πρώτον, τη στήριξη στους νέους δημιουργούς και τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα. Η νέα γενιά Ελλήνων δημιουργών διεκδικεί, με το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά της, τη συμμετοχή της στον παγκόσμιο διάλογο των Πολιτισμών. Είναι η φωνή της Ελλάδας σήμερα. Θέλουμε η φωνή αυτή να δυναμώσει με την βοήθεια της Πολιτείας, για να αναδείξει την Ελλάδα που μπορεί να πάρει την τύχη στα χέρια της και να προωθήσει τις αξίες στις οποίες η ίδια πιστεύει.
Δεύτερον, τη στήριξη του ελληνικού έργου. Στη χώρα μας γεννήθηκε το θέατρο. Τα πιο γνωστά θεατρικά κείμενα της αρχαιότητας είναι ελληνικά και συναρπάζουν διαχρονικά το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Οφείλουμε, μέσα από νέους, αποτελεσματικούς μηχανισμούς, να ανανεώσουμε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το ελληνικό θέατρο, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας, εκτός από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, και το σύγχρονο ελληνικό θεατρικό έργο, που παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική.
Τρίτον, τη διάχυση του Πολιτισμού και την κινητικότητα των καλλιτεχνών, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο θέατρο σε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, κάθε ηλικίας, σε όποιο σημείο της χώρας κι αν κατοικούν. Θέλουμε να βοηθήσουμε, ώστε το θέατρο να εκπαιδεύσει και να ψυχαγωγήσει Έλληνες που σήμερα μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό, όπως άνεργους συμπολίτες μας, ανθρώπους σε φυλακές ή νοσοκομεία, ανθρώπους που δίνουν τη μάχη της κοινωνικής επανένταξης. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την προβολή των Ελλήνων καλλιτεχνών του θεάτρου στο εξωτερικό».

 

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα: περιγραφή, δικαιούχοι, αξιολόγηση, χρηματοδότηση, υποχρεώσεις των επιχορηγούμενων, υποστήριξη παραγωγής, υποστήριξη σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, κ.α.

 

1. Υποστήριξη παραγωγής θεατρικής παράστασης

 

1.1  Περιγραφή του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων αλλά και μεμονωμένων καλλιτεχνών του θεάτρου που συμπράττουν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας θεατρικής παράστασης. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25.000€ έως 70.000€ και μπορεί να καλύπτει έως και το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της παράστασης. Για τα σχήματα με παρουσία 5-10 έτη το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει έως και το 60% και για τα σχήματα με παρουσία 1-5 έτη έως και το 80% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη: το γενικό και το πρόγραμμα υποστήριξης παραγωγής θεατρικών παραστάσεων για παιδιά.

Οι δικαιούχοι, η διαδικασία και οι υποχρεώσεις είναι κοινά και για τα δύο σκέλη, ενώ διαφοροποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης.

 

1.2 Δικαιούχοι 

Αίτηση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν φορείς που λειτουργούν με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ή του σωματείου.

Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων ή σύμπραξης μεμονωμένων καλλιτεχνών για την υλοποίηση μιας παράστασης  το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται ένα συμφωνητικό συνεργασίας, υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη. Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο ένα αίτημα επιχορήγησης.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης είναι η προηγούμενη εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr, όπου και αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή).

 

1.3 Προθεσμία

Οι αιτήσεις επιχορήγησης για τη θεατρική περίοδο 2011-2012 υποβάλλονται κατά το διάστημα 6 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.

Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία πρέπει να έχει υποβληθεί τόσο η ηλεκτρονική αίτηση επιχορήγησης όσο και ο πλήρης φάκελος της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων.

 

1.4 Αξιολόγηση

Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή τους. Εάν δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις επιχορήγησης αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στη συνέχεια.

Για τις ανάγκες τις αξιολόγησης τα θεατρικά σχήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Σχήματα με χρόνο παρουσίας 1-5 χρόνια

β. Σχήματα με χρόνο παρουσίας 5-10 χρόνια

γ. Σχήματα με παρουσία μεγαλύτερη των 10 χρόνων

Σημείο αφετηρίας για τον υπολογισμό του χρόνου παρουσίας τους είναι το έτος της πρώτης τους παράστασης.

Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων ο χρόνος παρουσίας λογίζεται με βάση την πρώτη παράσταση του παλαιότερου.

Σε περίπτωση σύμπραξης μεμονωμένων καλλιτεχνών η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται καθορίζεται από τα χρόνια της καλλιτεχνικής τους δράσης.

 

1.4.1  Κριτήρια αξιολόγησης

Α. Κριτήρια παραγωγής                             (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Σύμπραξη φορέων [σχημάτων, ανεξάρτητων καλλιτεχνών, λοιπών πολιτιστικών φορέων (Φεστιβάλ, ΔΗΠΕΘΕ κ.ά)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 15 βαθμοί

2. Αποκέντρωση: αριθμός παραστάσεων εκτός έδρας και δη στην περιφέρεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 20 βαθμοί

3. Αριθμός απασχολούμενων ηθοποιών και συντελεστών. . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

4. Σύμπραξη καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών. Όσον αφορά τους νεότερους, συμμετοχή καλλιτεχνών, κυρίως ηθοποιών, με μεγαλύτερη από δεκαετή παρουσία στο χώρο ενώ όσον αφορά τα σχήματα με μεγαλύτερη από δεκαετή παρουσία συμμετοχή νέων καλλιτεχνών στην υλοποίηση της παράστασης . . . . . έως 10 βαθμοί

5. Συμβολή στη διεύρυνση του θεατρικού κοινού: Προτάσεις που δημιουργούν συνθήκες προσέγγισης θεατών με ελλιπή ή ανύπαρκτη σχέση με το θέατρο (θέατρα σε κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές, ειδικά προγράμματα για σύνολα θεατών ή ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

6. Έλλειψη ιδιόκτητης θεατρικής στέγης ή στέγης με μακροχρόνια μίσθωση/ Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής θεατρικής στέγης . . . . . . 5 βαθμοί

7. Πραγματοποίηση της παράστασης σε θέατρο προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 βαθμοί

8. Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού ή/και της ελληνικής ομογένειας για ελληνικές παραγωγές (με την προϋπόθεση αυτές να φιλοξενηθούν και σε θέατρα, χώρους ή διοργανώσεις του εξωτερικού). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . έως 10 βαθμοί

9. Συνεργασία με δραματολόγο ή θεατρολόγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 βαθμοί

 

Οι θίασοι με έδρα και δραστηριότητα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης μοριοδοτούνται με 50 επιπλέον βαθμούς

 

Β. Καλλιτεχνικά κριτήρια                             (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Συμβολή στη διεύρυνση του ρεπερτορίου και στην ανάδειξη της σύγχρονης σκηνικής γλώσσας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 30 βαθμοί

α. Παρουσίαση σημαντικών έργων της παγκόσμιας δραματουργίας που είναι λιγότερο γνωστά στην ελληνική σκηνή

β. Ερευνητική δουλειά σε υποκριτικές μεθόδους και σκηνοθετικούς κώδικες της θεατρικής τέχνης

γ. Παρουσίαση πολυπρόσωπων έργων που παρουσιάζουν επιπρόσθετες καλλιτεχνικές δυσκολίες στο ανέβασμά τους

2. Πρωτοτυπία σκηνοθετικής / δραματουργικής σύλληψης. . . . . . . . .  έως 20 βαθμοί

3. Συνάντηση διαφορετικών μέσων και κωδίκων, π.χ. Μουσική πρόταση (που μπορεί να αφορά σε μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση / συνεργασία με μουσικό σύνολο επί σκηνής κ.ο.κ.), Εικαστική πρόταση (πρωτότυπη χρήση της σκηνογραφίας / ενδυματολογίας / video art κ.ο.κ.), Κίνηση / χορός / Κουκλοθέατρο / Μαριονέτες / Θέατρο Σκιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

4. Γραπτό κείμενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 30 βαθμοί

α. Πρωτότυπο δραματικό έργο

– Πρωτοεμφανιζόμενο ελληνικό έργο

– Πρωτοεμφανιζόμενο ξένο έργο

– Έργο γραμμένο μετά από παραγγελία του σκηνοθέτη

β. Διασκευή αξιόλογου λογοτεχνικού έργου

γ. Δραματουργική σύνθεση

5. Αρτιότητα του έντυπου υλικού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 10 βαθμοί

α. Πρόγραμμα

β. Έκδοση του κειμένου της παράστασης από εκδοτικό οίκο, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάθεσή του στην Εθνική Βιβλιοθήκη και η κυκλοφορία του στην αγορά

 

Γ. Ταυτότητα  και καλλιτεχνική πορεία μέχρι σήμερα (για σχήματα με παρουσία άνω των 5 χρόνων)                                         (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Αξιολόγηση της παρουσίας του σχήματος στο θεατρικό χώρο . . . . .έως 40 βαθμοί

α. Πρωτοβουλίες που ξεχώρισαν το συγκεκριμένο σχήμα

β. Εξέλιξη των εκφραστικών του μέσων μέσα στο χρόνο

2. Ανταπόκριση του κοινού στις έως τώρα παραγωγές του σχήματος. .έως 20 βαθμοί

3. Εύρος ρεπερτορίου και συνολικής δράσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

4. Δραστηριότητα εκτός έδρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

5. Αναγνώριση του σχήματος στη διεθνή σκηνή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

 

1.4.2 Κριτήρια αξιολόγησης για τις παραστάσεις παιδικού θεάτρου

 

Α. Κριτήρια παραγωγής                            (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Σύμπραξη φορέων [σχημάτων, ανεξάρτητων καλλιτεχνών, λοιπών πολιτιστικών φορέων (Φεστιβάλ, ΔΗΠΕΘΕ κ.ά)] . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

2. Αποκέντρωση: αριθμός παραστάσεων εκτός έδρας και δη στην περιφέρεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 20 βαθμοί

3. Αριθμός απασχολούμενων ηθοποιών και συντελεστών. . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

4. Συμβολή στη διεύρυνση του θεατρικού κοινού: Προτάσεις που δημιουργούν συνθήκες προσέγγισης θεατών με ελλιπή ή ανύπαρκτη σχέση με το θέατρο (θέατρα σε κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές, ειδικά πακέτα για σύνολα θεατών ή ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

5. Σύμπραξη καλλιτεχνών του θεάτρου διαφορετικών γενεών. Όσον αφορά τους νεότερους, συμμετοχή καλλιτεχνών, κυρίως ηθοποιών, με μεγαλύτερη από δεκαετή παρουσία στο χώρο ενώ όσον αφορά τα σχήματα με μεγαλύτερη από δεκαετή παρουσία συμμετοχή νέων καλλιτεχνών στην υλοποίηση της παράστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

6. Συνεργασία με δραματολόγο ή θεατρολόγο . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  έως 10 βαθμοί

Τα σχήματα με έδρα και δραστηριότητα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης μοριοδοτούνται με 50 επιπλέον βαθμούς

 

Β. Καλλιτεχνικά κριτήρια                             (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Συμβολή  στην ανάδειξη της σύγχρονης σκηνικής γλώσσας . . . . . . . έως 30 βαθμοί

α. Ερευνητική δουλειά σε υποκριτικές μεθόδους και σκηνοθετικούς κώδικες της θεατρικής τέχνης

β. Παρουσίαση πολυπρόσωπων έργων που παρουσιάζουν επιπρόσθετες καλλιτεχνικές δυσκολίες στο ανέβασμά τους

2. Πρωτοτυπία σκηνοθετικής / δραματουργικής σύλληψης . . . . . . . . . έως 15 βαθμοί

3. Συνάντηση διαφορετικών μέσων και κωδίκων, π.χ. Μουσική πρόταση (που μπορεί να αφορά σε μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση / συνεργασία με μουσικό σύνολο επί σκηνής κ.ο.κ.), Εικαστική πρόταση (πρωτότυπη χρήση της σκηνογραφίας / ενδυματολογίας / video art κ.ο.κ.), Κίνηση / χορός / Κουκλοθέατρο / Μαριονέτες / Θέατρο Σκιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 15 βαθμοί

4.  Διεύρυνση του ρεπερτορίου για παιδιά και εφήβους . . . . . . . . . . .  έως 25 βαθμοί

α. Πρωτότυπο δραματικό έργο

– Πρωτοεμφανιζόμενο ελληνικό έργο

– Πρωτοεμφανιζόμενο ξένο έργο

– Έργο γραμμένο μετά από παραγγελία του σκηνοθέτη

β. Διασκευή παραμυθιού, μύθου ή αξιόλογου λογοτεχνικού έργου (δεν εννοείται η ανεπεξέργαστη δραματοποίηση μύθων ή παραμυθιών)

γ. Δραματουργική σύνθεση

5. Η παράσταση βασίζεται στη δημιουργική συμμετοχή των παιδιών ή και συμπληρώνεται από δράσεις από αποσκοπούν στην επεξεργασία των θεμάτων της παράστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

6. Αρτιότητα του έντυπου υλικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 5 βαθμοί

α. Πρόγραμμα

β. Έκδοση του κειμένου της παράστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάθεσή του στην Εθνική Βιβλιοθήκη και η κυκλοφορία του στην αγορά.

 

Γ. Ταυτότητα και καλλιτεχνική πορεία μέχρι σήμερα (για σχήματα με παρουσία άνω των 5 χρόνων)                                         (μέγιστη βαθμολογία : 100 βαθμοί)

1. Αξιολόγηση της παρουσίας του σχήματος στο θεατρικό χώρο . . . . . έως 40 βαθμοί

α. Πρωτοβουλίες που ξεχώρισαν το συγκεκριμένο σχήμα

β. Εξέλιξη των εκφραστικών του μέσων μέσα στο χρόνο

2. Εύρος προγράμματος (Το πρόγραμμα των παραγωγών μπορεί να είναι εξειδικευμένο και να περιλαμβάνει παραστάσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες: παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  έως 40 βαθμοί

3.  Αναγνώριση του σχήματος στη διεθνή σκηνή . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

 

 

1.7 Χρηματοδότηση

 

Η εκταμίευση της επιχορήγησης γίνεται σε δύο ή τρεις δόσεις, μέσα στο πλαίσιο του οικονομικού προγραμματισμού του Υπουργείου. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι φορείς πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του ΥΠΠΟΤ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, ώστε η πρώτη δόση να καταβληθεί το συντομότερο δυνατό. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μετά την υλοποίηση της πρότασης και αφού υποβληθεί και ελεγχθεί ο καλλιτεχνικός και οικονομικός απολογισμός.

 

 

1.8 Υποχρεώσεις των  επιχορηγούμενων

 

Οι φορείς των οποίων το αίτημα γίνεται δεκτό αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση αθέτησης κάποιας από αυτές, είναι δυνατή η μείωση της επιχορήγησης ή ακόμα και η ανάκλησή της, καθώς και ο αποκλεισμός του φορέα από το πρόγραμμα θεατρικών επιχορηγήσεων για τρία χρόνια.

 

1.8.1 Η επιχορήγηση δίνεται για την υλοποίηση της υποβληθείσας πρότασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αίτηση που κατατίθεται στο ΥΠΠΟΤ. Σε περίπτωση που υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές κατά την υλοποίησή της ο φορέας οφείλει να λάβει την προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΤ. Εφόσον οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τη βαθμολόγηση που έλαβε η πρόταση, μπορούν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση του ύψους της επιχορήγησης ή ακόμα και στην ανάκλησή της.

 

1.8.2 Μετά την ολοκλήρωση της δράσης για την οποία δίνεται η επιχορήγηση πρέπει να υποβληθεί οικονομικός και καλλιτεχνικός απολογισμός. Ο απολογισμός πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των παραστατικών καταβολής των πνευματικών δικαιωμάτων, κατάσταση ηθοποιών θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας, και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία που τεκμηριώνουν την τήρηση των κριτηρίων παραγωγής. Θα ήταν χρήσιμη, τέλος, η αποστολή τυχόν δημοσιευμάτων και κριτικών που δημοσιεύτηκαν για την παράσταση.

 

1.8.3 Οι φορείς οφείλουν να αναφέρουν στην επίσημη αλληλογραφία τους, στην ιστοσελίδα τους, στο έντυπο υλικό, στο επικοινωνιακό υλικό της παράστασης και στα δελτία τύπου ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

1.8.4 Σε περίπτωση παρουσίασης της παράστασης στο εξωτερικό, στο σχετικό υλικό προβολής προβάλλεται το λογότυπο visitgreece.

 

1.8.5 Οι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 25 παραστάσεις.

 

1.8.6 Οι φορείς υποχρεούνται να δέχονται στις παραστάσεις τους δωρεάν τους φοιτητές των τμημάτων θεατρικών σπουδών καθώς και τους σπουδαστές των δραματικών σχολών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

 

1.8.7 Είναι υποχρεωτική η πρόβλεψη μειωμένου εισιτήριου για ανέργους, νέους κάτω των 25 ετών, κατόχους της Κάρτας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΤ, και κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων[1]. Η τιμή του μειωμένου εισιτηρίου δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της τιμής του κανονικού εισιτηρίου.

 

1.8.8 Τα μέλη της Επιτροπής Θεάτρου του ΥΠΠΟΤ καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού μπορούν να παρακολουθήσουν ατελώς την επιχορηγηθείσα παράσταση.

 

1.8.9 Οι φορείς οφείλουν να πραγματοποιούν δύο παραστάσεις με δωρεάν είσοδο για κοινό που επιλέγει και υποδεικνύει το Υπουργείο (ιδίως για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) ή για προγράμματα του ΥΠΠΟΤ (π.χ. Athens Εvery Week, Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών). Οι παραστάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται και σε χώρους εκτός θεάτρου (πχ σε νοσοκομεία, φυλακές και ιδρύματα) στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο συμβαδίζει με τις ιδιαιτερότητες του έργου.

 

1.8.10 Οι φορείς κατά την υλοποίηση της πρότασης πρέπει να τηρούν τους κανόνες της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

 

2. Υποστήριξη παραγωγής προγράμματος (3-5 παραστάσεις)

 

2.1 Περιγραφή του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη θεατρικού σχήματος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος παραστάσεων (3-5) μέσα σε μία θεατρική περίοδο.

Ως πρόγραμμα παραστάσεων νοείται κάθε σύνθεση τριών έργων και άνω που συγκροτούν μια σφαιρική προσέγγιση της θεατρικής τέχνης, είτε γιατί ανήκουν σε διαφορετικά είδη και εποχές και φέρνουν τον θεατή σε επαφή με διαφορετικούς κώδικες (π.χ. ένα έργο κλασικού συγγραφέα, ένα σύγχρονο, ένα devised) είτε επειδή απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες κοινού (π.χ. ένα έργο προσιτό στο ευρύ κοινό, μια αμιγώς ερευνητική δουλειά, ένα παιδικό). Τα είδη της σύνθεσης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το δραματουργικό άξονα που επιλέγει κάθε ομάδα. Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τη συγκρότηση του ρεπερτορίου, εφόσον κατατίθεται από το σχήμα ένα ολοκληρωμένο δραματουργικό σκεπτικό.

Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται από 70.000€ έως 120.000€. Η επιχορήγηση μπορεί να καλύπτει έως και το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

 

2.2 Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι θεατρικά σχήματα με μεγαλύτερη της 5ετούς παρουσίας.  Συμπράξεις μεμονωμένων καλλιτεχνών δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης σε αυτό το  πρόγραμμα.

Δεν θα θεωρηθεί παραγωγή προγράμματος η συνεργασία κατά την οποία ένας από τους δύο φορείς συμμετέχει μόνο οικονομικά ή με την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Ο ίδιος φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση και για μεμονωμένη παραγωγή έργου και για πρόγραμμα παραγωγών. Η αίτηση για την ενίσχυση της μεμονωμένης παραγωγής θα εξετασθεί, εφόσον απορριφθεί η αίτηση για ενίσχυση της παραγωγής προγράμματος.

Σχετικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία αξιολόγησης, τη χρηματοδότηση και τις υποχρεώσεις των επιχορηγούμενων ισχύει ό,τι και για το πρόγραμμα παραγωγής παράστασης (βλ. ανωτέρω).

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

Α. Κριτήρια παραγωγής                                 (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Συνεργασία με δραματολόγο ή θεατρολόγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 15 βαθμοί

2. Σύμπραξη φορέων [σχημάτων, ανεξάρτητων καλλιτεχνών, λοιπών πολιτιστικών φορέων (Φεστιβάλ, ΔΗΠΕΘΕ κ.ά)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 15 βαθμοί

3. Αριθμός απασχολούμενων ηθοποιών και συντελεστών. . . . . . . . . . . έως 15 βαθμοί

4. Συμβολή στη διεύρυνση του θεατρικού κοινού: Προτάσεις που δημιουργούν συνθήκες προσέγγισης θεατών με ελλιπή ή ανύπαρκτη σχέση με το θέατρο (θέατρα σε κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές, ειδικά προγράμματα για σύνολα θεατών ή ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 15 βαθμοί

5. Σύμπραξη καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών. Όσον αφορά τους νεότερους, συμμετοχή καλλιτεχνών, κυρίως ηθοποιών, με μεγαλύτερη από δεκαετή παρουσία στο χώρο ενώ όσον αφορά τα σχήματα με μεγαλύτερη από δεκαετή παρουσία συμμετοχή νέων καλλιτεχνών στην υλοποίηση της παράστασης . . . . . έως 10 βαθμοί

6. Αποκέντρωση: αριθμός παραστάσεων εκτός έδρας και δη στην περιφέρεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 10 βαθμοί

7. Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής θεατρικής στέγης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως  10 βαθμοί

8. Πραγματοποίηση της παράστασης σε θέατρο προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 βαθμοί

9. Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού ή/και της ελληνικής ομογένειας για ελληνικές παραγωγές (με την προϋπόθεση αυτές να φιλοξενηθούν και σε θέατρα, χώρους ή διοργανώσεις του εξωτερικού). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . έως 5 βαθμοί

Οι θίασοι με έδρα και δραστηριότητα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης μοριοδοτούνται με 50 επιπλέον βαθμούς

 

Β. Καλλιτεχνικά κριτήρια                          (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Καλλιτεχνικό σκεπτικό του προγράμματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 30 βαθμοί

2. Ειδικό ενδιαφέρον των επιμέρους έργων του προγράμματος, σε συνάρτηση με τα ακόλουθα ζητούμενα:                                                                                     15 βαθμοί

α. Παρουσίαση σημαντικών έργων της παγκόσμιας δραματουργίας που είναι λιγότερο γνωστά στην ελληνική σκηνή

β. Ερευνητική δουλειά σε υποκριτικές μεθόδους και σκηνοθετικούς κώδικες της θεατρικής τέχνης

γ. Παρουσίαση πολυπρόσωπων έργων που παρουσιάζουν επιπρόσθετες καλλιτεχνικές και οικονομικές δυσκολίες στο ανέβασμά τους

3. Πρωτοτυπία σκηνοθετικής / δραματουργικής σύλληψης του κάθε έργου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 15 βαθμοί

 

3. Συνάντηση διαφορετικών μέσων και κωδίκων, π.χ. Μουσική πρόταση (που μπορεί να αφορά σε μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση / συνεργασία με μουσικό σύνολο επί σκηνής κ.ο.κ.), Εικαστική πρόταση (πρωτότυπη χρήση της σκηνογραφίας / ενδυματολογίας / video art κ.ο.κ.), Κίνηση / χορός / Κουκλοθέατρο / Μαριονέτες / Θέατρο Σκιών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 15 βαθμοί

 

4. Γραπτό κείμενο όσον αφορά το κάθε έργο ξεχωριστά . . . . . . . . . . . . έως 15 βαθμοί

α. Πρωτότυπο δραματικό έργο

– Πρωτοεμφανιζόμενο ελληνικό έργο

– Πρωτοεμφανιζόμενο ξένο έργο

– Έργο γραμμένο μετά από παραγγελία του σκηνοθέτη

β. Διασκευή αξιόλογου λογοτεχνικού έργου

γ. Δραματουργική σύνθεση

5. Αρτιότητα του έντυπου υλικού που συνοδεύει τα έργα . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

α. Πρόγραμμα

β. Έκδοση των έργων από εκδοτικό οίκο, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάθεσή τους στην Εθνική Βιβλιοθήκη και η κυκλοφορία τους στην αγορά

Γ. Ταυτότητα και καλλιτεχνική πορεία μέχρι σήμερα                                                                                                                 (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Αξιολόγηση της παρουσίας του σχήματος  στο θεατρικό χώρο. . . . . έως 40 βαθμοί

α. Πρωτοβουλίες που ξεχώρισαν το συγκεκριμένο σχήμα

β. Εξέλιξη των εκφραστικών του μέσων μέσα στο χρόνο

2. Ανταπόκριση του κοινού στις έως τώρα παραγωγές του σχήματος.. έως 20 βαθμοί

3. Εύρος ρεπερτορίου και συνολικής δράσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

4. Δραστηριότητα εκτός έδρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

5. Αναγνώριση του σχήματος στη διεθνή σκηνή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

 

 

3. Υποστήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας

 

3.1 Περιγραφή του προγράμματος

Η ανανέωση του ρεπερτορίου και η ανάπτυξη της θεατρικής γραφής αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.  Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίος ο συσχετισμός του ήδη υπάρχοντος θεσμού των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου με το σύστημα θεατρικών επιχορηγήσεων, προκειμένου τα βραβευμένα έργα να βρίσκουν το δρόμο τους προς τις θεατρικές σκηνές.

Σ’ αυτό το πλαίσιο θεσμοθετείται ένας  νέος μηχανισμός που θα ενθαρρύνει τη συγγραφή νέων έργων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα το ανέβασμά τους. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης συγγραφής νέου έργου στον συγγραφέα έργου που διακρίθηκε, ενώ δίνονται κίνητρα για τη μετάφραση και την εξαγωγή των νέων έργων στο εξωτερικό αλλά και για την έκδοσή τους από επαγγελματίες εκδότες. Στόχος αυτού του μηχανισμού είναι να ενεργοποιηθούν οι δύο βασικοί κρίκοι που εμπλέκονται στη θεατρική συγγραφή: ο χώρος της γραφής (συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες κ.ά.) και ο χώρος της πράξης (σκηνοθέτες, ηθοποιοί κ.ά.), ώστε να ευνοηθεί η κυκλοφορία του ελληνικού έργου εντός και εκτός των συνόρων.

 

3.2 Τα μέτρα υποστήριξης

3.2.1 Κρατικό βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου

Η πρώτη φάση του νέου αυτού μηχανισμού αφορά τη διαδικασία κατάθεσης, επιλογής και βράβευσης των θεατρικών έργων σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τα κρατικά θεατρικά βραβεία, με όποιες περαιτέρω προσαρμογές ή βελτιώσεις κριθούν απαραίτητες εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος. Η λίστα των βραβευμένων έργων θα δημοσιεύεται στο οικείο σημείο του ιστότοπου του ΥΠΠΟΤ. Έτσι θα δημιουργηθεί μία «δεξαμενή έργων» απ’ όπου θα μπορούν οι καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι των θεατρικών σχημάτων να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει και, στη συνέχεια, να προχωρήσουν στην αίτηση επιχορήγησης για την πρώτη παράστασή του. Στη δεξαμενή επιλογής αυτή τα έργα θα παραμένουν για διάστημα έως και πέντε χρόνων από το έτος βράβευσής τους.

Ειδικά για τη θεατρική περίοδο 2011-2012, κατά την οποία το σύστημα λειτουργεί πιλοτικά, και επειδή τα θεατρικά σχήματα δεν θα έχουν το χρόνο να επιλέξουν έργα που θα αναδειχτούν από τη νέα επιτροπή θεατρικών βραβείων που θα οριστεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν υποστήριξη για να ανεβάσουν κάποιο από τα ήδη βραβευμένα έργα των τελευταίων πέντε ετών, η λίστα των οποίων θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τους συγγραφείς διατίθενται από τη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού.

 

3.2.2 Υποστήριξη πρώτης παράστασης

Η ενίσχυση αυτή απευθύνεται σε σχήματα τα οποία δεσμεύονται να ανεβάσουν έργα που έχουν βραβευθεί.

Η σκηνική παρουσίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στη θεατρική περίοδο που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.

Ύψος ενίσχυσης: Έως 15.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσα στην προθεσμία που ισχύει και για το πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγής θεατρικής παράστασης και αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΠΟΤ. Η ενίσχυση ενός σχήματος σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείει την επιχορήγησή του για το ίδιο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος παραγωγής θεατρικής παράστασης.

 

3.2.3 Υποστήριξη συγγραφέα

Η ενίσχυση αυτή απευθύνεται σε θεατρικό σχήμα με παρουσία άνω των πέντε χρόνων, προκειμένου να αναθέσει τη συγγραφή ενός νέου πρωτότυπου κειμένου σε συγγραφέα του οποίου το έργο βραβεύτηκε.

Ύψος ενίσχυσης: έως 20.000 ευρώ εκ των οποίων το 1/3 προορίζεται για τον συγγραφέα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται παραχώρηση του ποσοστού των πνευματικών του δικαιωμάτων. Το θεατρικό σχήμα που λαμβάνει την επιχορήγηση είναι υποχρεωμένο να ανεβάσει το νέο έργο μέσα στη θεατρική περίοδο που ακολουθεί την ολοκλήρωσή του.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσα στην προθεσμία που ισχύει και για το πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγής θεατρικής παράστασης και αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΠΟΤ.

 

3.2.4 Υποστήριξη έκδοσης

Η ενίσχυση αυτή απευθύνεται σε σχήματα που επιθυμούν να συνοδεύσουν την παράσταση με αντίστοιχη έκδοση ενός έργου που έχει βραβευθεί. Το ενδιαφερόμενο σχήμα πρέπει να παρουσιάζει σύμβαση με εκδοτικό οίκο για την έκδοση του έργου.

Ύψος ενίσχυσης: έως 3.000. Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους έκδοσης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσα στην προθεσμία που ισχύει και για το πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγής θεατρικής παράστασης και αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΠΟΤ.

 

3.2.5 Υποστήριξη μετάφρασης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μεταφράσεων που υλοποιεί το ΥΠΠΟΤ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου η μετάφραση ελληνικών θεατρικών έργων θα στηρίζεται με διακριτό κονδύλι. Στο πρόγραμμα αυτό, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα από το ΕΚΕΒΙ, θα έχουν προτεραιότητα τα βραβευμένα θεατρικά έργα, με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ανέκδοτα στη γλώσσα στην οποία μεταφράζονται.

 

4. Πρόγραμμα υποστήριξης δράσεων για το θέατρο 

 

4.1 Περιγραφή προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση δράσεων που αφορούν το θέατρο και δεν εντάσσονται σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες, λ.χ. εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αναλόγια, συναντήσεις, ημερίδες, φεστιβάλ. Ο χαρακτήρας της επιχορήγησης γι’ αυτού του τύπου τις δράσεις είναι συμπληρωματικός και αποσκοπεί κυρίως στην ενθάρρυνση αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Οι δράσεις αυτές δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το ΥΠΠΟΤ.

 

4.2 Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολιτιστικούς φορείς που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, ιδρύματος, σωματείου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, λ.χ μορφωτικά ιδρύματα και ξένα ινστιτούτα, πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης είναι η προηγούμενη εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr, όπου και αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή).

 

4.3  Διαδικασία – προθεσμίες

Οι αιτήσεις επιχορήγησης υποβάλλονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, με τη συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας υπάρχουν στον ίδιο ιστότοπο.

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για την τρέχουσα περίοδο θα ανακοινωθούν στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων μέσα στο επόμενο διάστημα.

 

4.4 Αξιολόγηση

Τα αιτήματα αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια

Α. Κριτήρια παραγωγής                              (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. Εξασφάλιση άλλων πόρων (π.χ. χορηγίες, συμπράξεις με άλλους φορείς) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 40 βαθμοί

2. Εμπειρία στη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων . . . . . . . . . . . . .έως 10 βαθμοί

3. Αποκέντρωση: πραγματοποίηση μέρους ή όλης της δράσης στην περιφέρεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . έως 10 βαθμοί

4. Αριθμός απασχολούμενων καλλιτεχνών και συντελεστών . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

5. Σύμπραξη καλλιτεχνών ή ερευνητών του θεάτρου διαφορετικών γενεών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .έως 10 βαθμοί

6. Συνεργασία με έγκυρους φορείς του εξωτερικού που έχουν διακριθεί σε αντίστοιχες δράσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

Β. Κριτήρια διαμόρφωσης προγράμματος           (μέγιστη βαθμολογία: 100 βαθμοί)

1. «Άποψη» της διοργάνωσης: Πρωτοτυπία σύλληψης θέματος και αναγκαιότητα στόχου για το ελληνικό θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .   έως 20 βαθμοί

2. Ποιότητα περιεχομένων / Προώθηση νέων τάσεων / Συμβολή στη θεατρική έρευνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 20 βαθμοί

3. Ευρύτητα σύνθεσης των συμμετεχόντων: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 25 βαθμοί

α. Συνεργασία με καλλιτέχνες άλλων ειδικοτήτων (μουσικούς, εικαστικούς, χορογράφους κτλ.)

β. Σε περίπτωση διοργάνωσης επιστημονικών συναντήσεων / ημερίδων / εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστημονική επάρκεια των συμμετεχόντων στο αντικείμενο της δράσης και σύνθεση προσώπων ξεχωριστών ειδικοτήτων από τον χώρο της θεωρίας και της πράξης (όχι μόνο θεατρολόγων αλλά –ενδεικτικά- και ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών ανθρωπολόγων, ειδικών στην πολιτιστική διαχείριση, χορογράφων, εικαστικών κτλ.)

4. Συνδυασμός καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος . . . .  έως 25 βαθμοί

5. Ευαισθητοποίηση νέων συνόλων κοινού εντός και εκτός του θεατρικού χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως 10 βαθμοί

 

5. Υποστήριξη κινητικότητας καλλιτεχνών

 

5.1 Περιγραφή του προγράμματος

Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την προώθηση της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και της κινητικότητας των καλλιτεχνών, εγκαινιάζεται  ένα πρόγραμμα εξασφάλισης των δαπανών μετακίνησής τους εφόσον οι ίδιοι έχουν εξασφαλίσει πρόσκληση σε διεθνείς διοργανώσεις και την κάλυψη των λοιπών εξόδων παραγωγής της εκδήλωσης και διαμονής.

Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, αλλά και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του, το ΥΠΠΟΤ θα συνεργαστεί με οργανισμούς όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Επίσης θα υπάρξει συνεργασία με αεροπορικές εταιρίες για τη σύναψη χορηγικών συμφωνιών με αντικείμενο την προσφορά εισιτηρίων δωρεάν ή με σημαντική έκπτωση, για συγκεκριμένους προορισμούς.

Το ΥΠΠΟΤ εκτός από τα έξοδα μετακίνησης θα συμβάλλει κατά περίπτωση και μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη προβολή των καλλιτεχνικών δράσεων στην αντίστοιχη χώρα του εξωτερικού. Επίσης κατά περίπτωση και εφόσον συνάδει με το είδος της καλλιτεχνικής δράσης θα επιδιώκεται και η προβολή της Ελλάδας – του Ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού.

5.2 Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τόσο καλλιτεχνικές ομάδες όσο και φυσικά πρόσωπα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά όλους τους τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας, δηλαδή καλλιτέχνες κάθε είδους (μουσικούς, χορευτές, ηθοποιούς, εικαστικούς, λογοτέχνες), καθώς επίσης και σύνολα όπως ορχήστρες, θεατρικές και χορευτικές ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ.

 

6. «Χώρος στην Τέχνη» 

 

6.1 Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Χώρος στην Τέχνη» του ΥΠΠΟΤ παρέχει σε άστεγες ομάδες θεάτρου, ως εναλλακτική μορφή επιχορήγησης, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αίθουσες για να πραγματοποιούν τις πρόβες τους δωρεάν.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά τον Ιούνιο του  2010 οπότε και δόθηκε η δυνατότητα σε άστεγες ομάδες θεάτρου να χρησιμοποιούν αίθουσες του κλειστού γυμναστηρίου Φαλήρου (Τae Kwon Do) για πρόβες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το πρόγραμμα συνεχίσθηκε και το χειμώνα και μέχρι σήμερα έχει στεγάσει 14 ομάδες οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2000 ώρες προβών.

 

6.2 Δικαιούχοι  – Διαδικασία

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορεί να υποβάλει κάθε άστεγη ομάδα στη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του ΥΠΠΟΤ. Η κράτηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Η ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των αιθουσών γίνεται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, όπου βρίσκονται και φωτογραφίες των αιθουσών, βασικά χαρακτηριστικά τους, ημερολόγιο με τη διαθεσιμότητά τους και οι σχετικές φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να κλείσει μία αίθουσα ημερησίως και ο μέγιστος αριθμός προβών ορίζεται στις 30 ανά ομάδα. Οι αίθουσες παραχωρούνται σε τετράωρη ημερήσια βάση, με τις εξής δυνατότητες επιλογής: 10:00-13:45, 14:00-17:45, και 18:00- 21:45.

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού

Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου

Αθήνα 106 82

τηλ:  210 8201955, 210 8201737, 210 8201729

φαξ: 210 8201731

email: dthh@culture.gr

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

  • Παραστάσεις, συνεντεύξεις, κριτική, αφιερώματα και ό,τι συμβαίνει πάνω και κάτω από τις αθηναϊκες θεατρικές σκηνές. Τι παίζεται τώρα στο Λονδίνο και στο Broadway.

  • Αρχείο

  • Εγγραφείτε για να λαμβάνετε στο email σας όλα τα νέα άρθρα.

    Μαζί με 13 ακόμα followers

  • ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  • wordpress hit counter
Αρέσει σε %d bloggers: